top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Zdjęcie autoraKuba Fularski

Inwentaryzacja z Chmury Punktów

Coraz częściej inwestorzy i architekci wykonują inwentaryzacje obiektów na podstawie chmury punktów w celu uniknięcia niedokładności i błędów projektowych generujących dodatkowe koszty.CZYM JEST CHMURA PUNKTÓW?

Wszystkie obiekty geometryczne mogą zostać zeskanowane i zamienione na chmurę punktów. Chmura punktów to zbiór milionów zeskanowanych punktów z różnych pozycji, w których został umieszczony skaner. Chmura punktów służy dalszej jej obróbce - robieniu modeli BIM, modeli geometrycznych, tła do wizualizacji, obiektów do wizualizacji/gier komputerowych itd. Poniżej przykładowa chmura punktów:CZYM JEST SKAN LASEROWY?


Używając skanerów laserowych możemy dokonać pomiaru interesującego nas obiektu. Istnieje kilka rodzajów skanerów. Najczęściej stosuje się skaner naziemny, który skanuje obiekty stacjonarnie. W miejscach, gdzie nie możemy postawić skanera naziemnego (np. dachy, strychy, trudno dostępne miejsca) możemy użyć skanowania z drona lub samolotu. Ze skanów laserowych tworzy się chmurę punktów. Skan laserowy obiektu może służyć również samej inwentaryzacji stanu istniejącego, która w razie potrzeby może zostać wykorzystana później.DO CZEGO SŁUŻY CHMURA PUNKTÓW?


Przede wszystkim chmura punktów w branży architektoniczno-budowlanej służy inwentaryzacji obiektów (najczęściej zabytkowych) w celu inwentaryzacji stanu istniejącego za pomocą modelu 3D (najczęściej modelu BIM). Na podstawie chmury punktów architekt lub modeler wykonuje model zeskanowanego obiektu celem inwentaryzacji i dalszego projektowania. Chmura punktów może służyć również tworzeniu obiektów do wizualizacji lub obiektów do gier komputerowych (environment designing). Inwentaryzacja z chmury punktów jest obecna również w 3D mappingu obiektów. Grafika przedstawia przykładowy model BIM zabytkowego budynku utworzony na podstawie chmury punktów.CO MOŻEMY SKANOWAĆ I PO CO?

  1. Obiekty zabytkowe - w celu dokładnej inwentaryzacji i uniknięcia kosztów związanych z błędami na budowie i w projekcie

  2. Teren - celem zoptymalizowania prac ziemnych

  3. Wnętrza - w celu inwentaryzacji istniejących instalacji przy przebudowie lub w celu dokładniejszej inwentaryzacji.

  4. Działki budowlane - w celu uniknięcie niedokładności i maksymalnego wykorzystania powierzchni działki.

  5. Ważne obiekty przed wyburzeniem - w celu dokładnego zachowania dokumentacji stanu istniejącego.

  6. Wszystko to, co ma skomplikowaną geometrię i obiekty zinwentaryzowane tradycyjnymi metodami, co do których mamy wątpliwości.

bottom of page