top of page
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Zdjęcie autoraKuba Fularski

Czym jest BIM ?

Czym jest technologia, która zmienia podejście do budownictwa i architektury?CO TO JEST BIM ?

BIM - (ang. Building Information Modeling lub Building Information Management) - to proces i technologia informatyzacji, które polegają na projektowaniu i zarządzaniu budynkiem przy pomocy informacji (parametrów) zamiast za pomocą manualnego rysowania i modelowania. BIM jest również obecny na etapie budowy, gdzie mamy do dyspozycji wirtualny model w celu usprawnienia procesu budowy i uniknięcia nieplanowanych kolizji. Jeśli mówimy o Building Information Management mamy na myśli zarządzenie budynkiem po jego realizacji.


BIM może być obecny w całym cyklu życia budynku począwszy od decyzji o zakupie działki (analiza chłonności), przez etap inwentaryzacji, projektowania, realizacji, zarządzania aż po wyburzenie obiektu. Cykl życia budynku w procesie BIM prezentuje poniższa grafika:JAK DZIAŁA BIM W PROJEKTOWANIU ?

W odróżnieniu od tradycyjnego systemu CAD (Computer Aided Design), gdzie projektowane obiekty powstają przy pomocy płaskich rysunków, BIM to technologia zapisu informacji w wirtualnych obiektach odzwierciedlających rzeczywistość. Dla zobrazowania procesu poniższa grafika przedstawia schemat projektowania słupa:


Najistotniejszą różnicą to wynik projektowania. W systemie CAD to płaski rysunek utworzony z linii z etykietami (informacjami na temat obiektu), zaś w technologii BIM to w pełni parametryczny i edytowalny obiekt. Manualne rysowanie linii (CAD) trwa o wiele dłużej niż modelowanie informacjami (BIM) i wymaga skupienia uwagi projektanta na rysowaniu zamiast na projektowaniu. W BIM, projektant skupia się na projektowaniu powierzonego zadania zamiast na tworzeniu rysunków samych w sobie, ponieważ znaczna część rysunku tworzy się automatycznie na podstawie modelu.

JAK DZIAŁA BIM W INNYCH ETAPACH CYKLU ŻYCIA BUDYNKU ?

Technologia BIM najczęściej jest wykorzystywana w fazie projektowania, ponieważ na tym etapie jest najtańsza i nie wymaga dużych nakładów finansowych ale w przypadku wdrożenia BIM nie tylko w projektowaniu korzyści są duże. BIM na etapie budowy i projektowani może służyć do sporządzania bardziej dokładnych harmonogramów wykonania prac, sporządzania dokładniejszych kosztorysów, przeprowadzenia prefabrykacji w zaplanowany sposób, kontrolowania przepływu środków w trakcie budowy, kredytowania budowy etc. Po zakończeniu realizacji BIM służy do zarządzania budynkiem, konserwacji elementów, przypominania o upływie okresu gwarancji poszczególnych urządzeń, przepływu informacji, ludzi, ciepła, mediów i do wielu innych rzeczy w zależności od potrzeb obiektu.

JAKIE Są najistotniejsze korzyści z bim ?

 1. Znaczna eliminacja błędów w projektowaniu

 2. Dużo dokładniejsze wstępne kosztorysowanie

 3. Dokładniejsza inwentaryzacja

 4. Wykrywanie kolizji instalacji

 5. Zmniejszenie kosztów realizacji przy jednoczesnym lepszym standardzie wykonania

 6. Lepsza kontrola projektu i komunikacja na linii projektant - inwestor - wykonawca

 7. Krótszy czas realizacji inwestycji

 8. Standaryzacja - (upraszczanie niektórych elementów poprzez ich powtarzalność)

 9. Szybsze i tańsze zmiany na etapie projektowania

 10. Pełna kontrola projektu

 11. Optymalizacja

JAKI JEST WPŁYW BIM NA KOSZTY ?

Inwestycje w BIM na poszczególnych etapach wpływają na koszty realizacji całości inwestycji. Największe znaczenie ma skala inwestycji - im większa inwestycja tym proporcjonalnie więcej na niej oszczędności. Wpływ BIM na koszty można przedstawić w tabeli:

źródło: http://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/campaigns/bim-event/BIM_raport_final.pdf


JAKIE SĄ największe bariery dla bim w polsce?

Największa barierą przy wdrożeniu BIM w projektowaniu są przede wszystkim niskie ceny projektów, które nie pozwalają na zainwestowanie przy wdrożeniu BIM (zakup sprzętu, oprogramowania, szkolenie pracowników, testowanie BIM na następnych projektach). Kolejną przeszkodą jest mała dostępność i powszechność wiedzy na temat BIM co wpływa na brak wyspecjalizowanych pracowników. Powszechna jest również niechęć do zmian, dlatego technologia BIM nie spotyka się z tak dużym zainteresowaniem jakim by mogła.JAKIE SĄ perspektywy dla bim w polsce?

Zdecydowana większośc osób korzystających z BIM deklaruje nie więcej niż 5-cio letnią historię jego użytkowania. Ponad 20% badanych zadeklarowało, że ich historia korzystania z BIM nie przekracza roku. Można zatem wnosić, że aktualnie przybywa nowych użytkowników BIM. Prognozy co do rozwoju BIM w Polsce są optymistyczne. Ponad połowa badanych (świadomych idei BIM) przewiduje, że liczba projektów powstających z wykorzystaniem BIM będzie się zwiększać. Opinia ta jest istotnie częściej podzielana w firmach zatrudniających 10 i więcej pracowników, co jest zrozumiałe ze względu na większe wykorzystanie BIM w tych firmach. Umiarkowany optymizm wyziera z prognoz co do potencjału BIM, czyli przewidywanego udziału projektów z BIM w obrocie firmy. Co prawda w 64% firm mają być realizowane projekty z wykorzystaniem BIM (deklaracja na podstawie odpowiedzi respondentów, którzy zetknęli się z BIM), jednak oznacza to w istocie 29% całej próby (obecnie BIM jest stosowany w 25,4% firm)

bottom of page